Szakmai beszámoló HATÁROK NÉLKÜL – VAN FESZTIVÁL

A MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET  2018. JÚLIUS 2-6. KÖZÖTT SZÉKESFEHÉRVÁRON MEGRENDEZÉSRE KERÜLT

XXXI. ORSZÁGOS SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJÁRÓL

A Speciális Művészeti Fesztivál előkészítésének szervezőmunkái 2018. februárjában kezdődtek, melynek első szakaszában a helyszíni bejárásokat a városi önkormányzat, valamint a rendezvény lebonyolításánál szóba került intézmények vezetőivel történő tárgyalások, egyeztetések, majd írásbeli megállapodások megkötései követték, mellyel szinte egy időben megkezdődtek az érintett körben megvitatott, jóváhagyott ötletek és elképzelések megvalósítására koncentráló tárgyalások sorozatai.

Elsődleges együttműködő partnereink Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Vörösmarty Színház voltak.

A szervezés során 10-15 személy (az ügyvezetés 3 alkalmazottja, 3 helyi szervező kolléga, továbbá az elnökség 9 tagja) dolgozott szinte folyamatosan azért, hogy az idei fesztivál is meg tudjon felelni a fokozatosan növekvő elvárásoknak, ugyanakkor az előbbieknél lehetőség szerint tartalmasabb, színesebb és változatosabb is legyen.

A fesztivál lebonyolításának hetében további mintegy 40 önkéntes segítő is bekapcsolódott a minél zavartalanabb és színvonalasabb feladat végrehajtásra összpontosító munkába.

A rendezvény iránti igény, valamint az érdeklődés megtartottságát azok az abszolút számban is kifejezésre juttatott adatok bizonyítják, melyeket az alábbiakban reprezentálunk:

Az iskolás és felnőtt korú értelmi fogyatékos emberek XXXI. Országos Speciális Művészeti Fesztiválján 36 magyarországi intézmény képviseletében összesen 550 sérült alkotó és kísérője vett részt. A mintegy 100 színpadi produkció 8 művészeti ágat érintett, ezeken nézőként naponta 450 főt regisztráltunk.

A fesztivál az egyedileg tervezett és igényes kivitelű Meghívó és Programfüzetben rögzített műsorrendnek megfelelően kezdődött és folyt a négy nap során.

A programsorozat megnyitására július 2-án került sor a Színházban, ahol egy látványos nyitóelőadást láthattak a nézőteret elfoglaló érdeklődők, amely az integrált színpadi munkát jelképezte.

A színpadon zajló ünnepélyes megnyitó keretében a polgárdi Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény lakóinak és a székesfehérvári Arany EGYMI Ezredéves Tagiskolája tanulóinak közös koreográfiáját láthattuk a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Csombor Néptánc csoportjával és a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola tanulóival. Az előadásban közreműködött még Bunford László versmondó, Horváth Elemér „Emi” hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész.

A nyitóest további részében felléptek a balmazújvárosi Wywaras Dance Group, a bánhalmai Táncolj szívből tánccsoport, az újpalotai Figura tánccsoport, és a regölyi Holly Gully táncklub, valamint a szombathelyi Alternatív Képszínház és a hódmezővásárhelyi Arpeggio Nuovo Zenekar.

Az estet egy újcirkuszi előadás zárta a Pírkompánia bemutatójával, és fellépett még Horányi Juli énekes.

Ezt követően Szekeres Pál az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri biztosa köszöntötte a résztvevőket, majd Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere megnyitotta a fesztivált.

A továbbiakban a fesztivál 5 napjának fő vonulatát az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az értelmileg sérült szereplők és esetenként segítőik ének, néptánc, társastánc, moderntánc, vers- és prózamondó, színjátszó, hangszeres zenei, valamint bábjáték előadásai képezték.

A bemutatott produkciók naponta a záróműsorszámot követően a csoportok vezetőinek, felkészítőinek jelenlétében kiértékelésre kerültek. A szakmai értékelést az egyes műfajokban hozzáértő és felkészült szakemberek tartották. Az Egyesület által felkért szakmai értékelők, Fehér István színművész, Szél Anikó színész, Kovács Tibor néptáncpedagógus, Kincs Alexa táncpedagógus, Kováriné Bujdosó Lilla gyógypedagógus, Botond Béla táncpedagógus mellett, Mujahid Zoltán énekes és Angyal András táncművész adtak szakmai iránymutatást a felkészítőknek.

Az értékelés egyrészt minősítést, biztatást, adott esetben megerősítést nyújtott, másrészt pedig a hibákra utaló megjegyzést, tanácsadást, a további útkeresés lehetőségeit nevesítő javaslatokat is magában foglalta.

A fesztiválra érkezéskor minden csoport a székesfehérvári Tourinform információs csomagját, minden egyes résztvevő az MSMME emblémás fesztiváli karszalagját vehette át a regisztrációban.

A fellépő csoportok az általuk bemutatott produkciókat követően a színpadon ünnepélyes keretek között átadásra került egységes díjazásban részesültek, mely ez évben egy, a Székesfehérvári Arany EGYMI Ezredéves Tagiskolája kerámia műhelyében készült mezőföldi kerámia tál volt.

A fesztiváli tapasztalatok alapján összegzésképpen elmondható, hogy a nagyszámú színpadi bemutató jelentős része ötletes, igényes, látványos és magas színvonalon koreografált előadásokban öltött testet.

Ez teljeskörűen visszaigazolta az MSMME által választott szakmai irányvonal helyességét, az Egyesület Filozófiájában megfogalmazottakat, a célmeghatározás átgondoltságát, az értelmileg akadályozott emberek képességeinek fejleszthetőségét, a szakemberszükséglet biztosításával kapcsolatos állításokat, a művészetnek a rehabilitációban és a személyiségfejlesztésben játszott integráns szerepét.

Az előadók túlnyomó többsége szemmel láthatóan élvezte a sikert, a résztvevők örültek egymás eredményeinek, egyre otthonosabban mozogtak a színpadon, és jól szórakoztak a nézőtéren. A szakemberek, kollégák, felkészítők betekintést nyerhettek a legkülönfélébb műhelymunkákba, profitálhattak a látottakból, tapasztaltakból, míg a nézőtéren helyet foglaló - sajnos még mindig kevés számú - pártatlan érdeklődő szembesülhetett az értelmileg akadályozott ember képességeiről, erényeiről, értékeiről eddig kialakult képe helytelenségével.

Az MSMME egyik legfontosabb célkitűzése az értelmileg akadályozott emberek önmegvalósítása, értékeinek nyilvános bemutatása a különféle művészeti ágak segítségül hívásával, továbbá Filozófiája mentén haladva az integráció elősegítése.

E célkitűzésnek való megfelelést szolgálta annak a többéves gyakorlatnak a folytatása, amellyel az értelmi fogyatékos előadók produkcióit még közelebb vittük a város polgáraihoz, lakóihoz. A közelítésnek azt az egyszerű és mára már jól bevált formáját választottuk, hogy a város egy terén, a Fő utcán szabadtéri színpadot állítottunk fel, ahol 3 napon keresztül több órás időtartamban léptek közönség elé az előadók.

A művészeti csoportok közül a szabadtéren délután 17.00 órától mutatkoztak be azok, akiknek színpadi zenés, táncos műfajba tartozó produkcióját a szakmai értékelők arra alkalmasnak találták. E bemutatók után naponta egy-egy órában értelmileg sérültek zenekarai és együttesei léptek színpadra, így többek között a tordasi Szivárvány Zenekar, a várpalotai Lasho Lecso együttes és az ajkai Hangadók.

Az esték koncertekkel zárultak, melyeken felléptek Ferenczi György és a Rackajam, a Balkan Fanatik és az Ezek Vagyunk Mi zenekarok.

A kísérőrendezvények között kiemelt helyet kaptak az MSMME kiállításai. A Színházban berendezett SzínpadkÉpek fotókiállítás korábbi fesztiválok fellépőinek portréfotóit tárta a látogatók elé. A Szent István Művelődési Házban megnyitott Más Kép festménykiállítás a Budapest XV. kerületi ÉNO sérült alkotóinak műveit mutatta be. E kiállítás megnyitóján Szakcsi Lakatos Béla zenélt a megjelenteknek.

A fesztivál ünnepélyes megnyitója keretén belül, az 5 nap során többször és az ünnepélyes zárás alkalmával is kiemelten kezeltük támogatóink nevesítését, az általuk nyújtott támogatás méltatását, amire kitértünk a médiák számára adott nyilatkozatok alkalmával is.

A XXXI. Speciális Művészeti Fesztivál az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap 3 millió Ft, továbbá Székesfehérvár MJV Önkormányzata ugyancsak 3 millió Ft összegű támogatásával valósulhatott meg.

További 2 millió Ft-tal a Fehérvár Travel Alapítvány járult hozzá a fesztivál színvonalas megrendezéséhez.

A fesztivál pénzügyileg rendezett költségei összességében mintegy 15.450 ezer Ft-ot tettek ki.

A fesztivál fotódokumentációja elérhető és megtekinthető az MSMME és a Specialartsfestival honlapokon és Facebook oldalakon.

 

Asztalos Zsolt elnök

Eger, 2018. augusztus 31.

  

https://www.szekesfehervar.hu/specialis-muveszeti-fesztival-szekesfehervaron-egesz-heten-ingyenes-a-belepes

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fogyatekkal-elok-fesztival-2425172/

https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/veget-ert-a-specialis-muveszeti-fesztival-sok-fehervari-nezot-vonzottak-az-eloadasok-2431024/

https://www.feol.hu/galeria/specialis-muveszeti-fesztival-zarogala/

https://www.fehervartv.hu/video/index/24254

https://www.fehervartv.hu/video/index/24272

https://www.fehervartv.hu/video/index/24280

https://www.fehervartv.hu/video/index/24275

 

Last modification: V 20 jan. 2019